Aktuality

Vyjádření k editační válce o České studentské unii na Wikipedii

16.5.2014 Česká studentská unie (ČeSU) se ohrazuje proti negativně cíleným změnám obsahu článku na stránkách elektronické encyklopedie Wikipedie.

Článek má pojednávat o ČeSU a jejích aktivitách objektivně. Jednou z nejdůležitějších vlastností všech článků na Wikipedii je totiž jejich nezaujatost, která nemá nést prvky účelné propagace subjektu, o kterém článek pojednává, stejně tak na druhou stranu nemá článek subjekt cíleně poškozovat. To bylo v původní verzi článku dodrženo. Původní verze měla pouze jednouchý informační charakter, a proto byl článek správci Wikipedie shledán jako relevantní a nezaujatý.

Poté se do editace článku pustil jiný uživatel s očividným úmyslem článek upravit tak, aby samotnou ČeSU poškodil. Docházelo opakovaně k překrucování a změnám původního článku tak, aby vrhal špatné světlo na aktivity ČeSU. Zároveň byla přidána celá sekce, kritizující Českou studentskou unii jako celek. Aby tato sekce vypadala relevantně, byla ozdrojována několika on-line zdroji. Bohužel zdroji, které vznikly činností subjektů snažících se dlouhodobě ČeSU poškodit nekalými konkurenčními praktikami. Proto tato sekce naprosto postrádá relevanci a nestrannost, která je ve všech článcích na Wikipedii nad míru žádoucí. I proto administrátoři Widipedie navrhli celý článek o ČeSU smazat, proti čemuž vedení ČeSU protestovalo a článek smazán nebyl. ČeSU nehodlá ustupovat kyberšikaně a věříme, že inteligentnímu čtenáři bude jasné, „odkud vítr vane“.

Přestože ČeSU shledává encyklopedii Wikipedia velmi zajímavým zdrojem informací, ráda by poukázala na zásadní fakt a to ten, že články může kdokoli a kdykoli upravovat, čehož jsme byli opakovaně po několik měsíců svědky. Vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži, že když jsme článek vrátili po útoku kyberútočníka, článek nám byl za několik málo minut touto osobou vrácen zpět do poškozující podoby. Proto je nutné brát tento obsah Wikipedie s určitou rezervou a uvažovat o relevanci zdrojů, ze kterých daný autor při psaní článku čerpá. Stejně tak je potřeba přemýšlet o záměru autora poškozující informace v článku použít.

Poznámka na závěr:

Tato diskuse proběhla na Facebookové stránce s názvem Česká studentská unie, kterou založil Petr Soukeník, tehdy člen Studentské komory Rady vysokých škol také k poškozování České studentské unie mezi Adam Koželou (firma Studenta Media, s.r.o., z jejíhož okolí vznikají různé pomlouvačné stránky o ČeSU) a Jakubem Kočím (studentem Vysoké školy ekonomické v Praze, který je administrátorem lživé Facebook stránky o ČeSU a zároveň jedním z organizátorů lživého prohlášení proti Studentské unii VŠE):

Adam Kožela: Ten obsah je takový shit, že bych byl pro smazání. Za nás se určitě nebude nikdo přetahovat s poloblázny ve snaze měnit článek na Wikipedia směrem k vlastnímu vidění reality. Nešla by smazat celá ČeSU? Prosím 

Jakub Kočí: Já jsem pro, aby to tam zůstalo. Každý, kdo hledá ČeSU na netu, ten wiki článek najde.

Adam Kožela: A najde tam i nesmysl typu že něco mezi námi a česu začalo s vydáváním ekontechu (začalo to okopírováním webu Koleje roku a anonymními dopisy na naše partnery) a podobné polopravdy..

Jakub Kočí: Většinu z toho jsem psal já, hold nejsem vševědoucí :)