Aktuality

ČeSU představuje: Studentský parlament České republiky

24.2.2015 Česká studentská unie (ČeSU) – národní unie České republiky již spojuje studenty od roku 2009. Dnes spouští Studentský parlament České republiky.

Dlouho ČeSU připravovala právní subjektivita, až se tak stalo v loňském roce. A protože má ČeSU právní ukotvení, jasnou strukturu a samozřejmě také vize a cíle, startuje svoji další aktivitu ke sjednocení studentů všech škol v republice – Studentský parlament České republiky.

Již brzy budou zástupci jednotlivých vysokých, středních i základních škol v ČR pozváni na I. zasedání Studentského parlamentu České republiky, symbolicky na XI. konferenci České studentské unie.

O čem bude Studentský parlament?

Jako jediný v České republice bude dávat studentům od základních po vysoké školy nejen možnost diskutovat, realizovat své nápady a získávat potřebnou praxi a životní zkušenosti, ale také reálně měnit nejen české školství a společnost díky různým projektům a aktivitám.

Co bude jeho cílem?

Studentský parlament bude zastupovat všechny žáky základních škol, středoškoláky a vysokoškoláky v České republice. Cílem je zapojit studenty do dění v České republice, posilovat vzájemné kontakty mezi žáky, studenty SŠ a VŠ a přinášet náměty a návrhy, které by život mladých v ČR zlepšily, včetně zlepšení českého školství.

Kde se můžete dozvědět více? www.StudentskyParlament.cz