Aktuality

Studenti vyzývají ke zlepšení českého školství. Zavedení školného problémy školství nevyřeší.

16.11.2011 ČeSU zveřejnila závěry z průzkumu mezi vedoucími představiteli studentských organizací.

Praha – 16. listopadu 2011 – Česká studentská unie (ČeSU), největší síť studentských organizací v České republice, zveřejnila závěry z průzkumu mezi vedoucími představiteli studentských organizací a studenty v akademických senátech vysokých škol. Průzkum odhalil, že studenti vnímají problémy vysokého školství velmi citlivě a požadují změnu k lepšímu.

Nadpoloviční většina studentů (58 %) hodnotí české školství hůře než evropské. Ještě hůře vnímají studenti (79 %) české školství ve srovnání se školstvím ve světě.
 
Studenti hodnotí české školství nejčastěji známkou 3, tedy známkou dobrou (46 %). Dostatečnou známku dala českému školství téměř třetina studentů (29 %). Nedostatečně hodnotilo české školství 6 % respondentů.
 
„Klesající kvalita českého školství je alarmující. Téměř čtvrtina studentů (23 %) vyslovila obavu, že české školství bude v příštích deseti letech na propadnutí, tedy na známku 5,“ řekl k průzkumu Jiří Kohout, předseda České studentské unie.
 
Studenti také označili a ve významu seřadili deset nejzávažnějších problémů českého školství:
 

Problémy školství
Významnost problému
Nedostatek financí
73%
Kvalita vysokého školství
71%
Chybějící podpora vědy a výzkumu
60%
Neexistence koncepce směřování vysokého školství
54%
Nekompetence politiků na ministerstvu školství
54%
Chybějící reforma školství
54%
Klientelismus a financování sporných aktivit školou
50%
Student není vnímán jako zákazník/klient
44%
Neprůhledné financování školy/fakulty
42%
Nekvalitní vyučující
42%

 
„Nepřekvapuje mě, že za největší problém vysokého školství studenti považují nedostatek financí. Zato mě velmi znepokojuje, že celá polovina studentů vnímá jako problém školství klientelismus, financování sporných aktivit a neprůhledné financování školy,“ dodává Jiří Kohout.
Školné ano, ale...
Tři pětiny studentů (60 %) by byly pro případné zavedení školného. Z výzkumu však vyplynulo, že případné školné musí mít motivační charakter a jeho výše by měla být maximálně do 5 000 Kč za semestr. V žádném případě se nesmí stát, že školné bude sanovat chybějící finance pro vysoké školy z veřejných rozpočtů. Výše školného také nesmí znemožnit přístup studentů ze sociálně slabších rodin ke studiu.
 
Předseda České studentské unie Jiří Kohout k tomu uvedl:  "Studenti by i byli ochotni platit školné, ale když vidí, jak díky různým korupčním kauzám přichází státní pokladna zbytečně o miliardy, tak se přirozeně ptají, proč by měli tyto ztráty platit právě oni ve formě školného. Navíc mnohdy nejsou spokojeni s tím, že samy univerzity s penězi neumí efektivně hospodařit a neexistuje nad nimi žádná kontrola. Právě proto se 75 % studentů domnívá, že samotné zavedení školného bez provedení dalších komplexních změn problémy českého školství vyřešit nepomůže"

 
Průzkum rovněž ukázal, že studentům není lhostejný osud jejich univerzity ani celého školství. O dění na své univerzitě se aktivně zajímá 98 % studentů a 96 % z nich aktivně sleduje i dění ve vysokém školství.
 
S největší intenzitou je české školství sledováno na internetu, přičemž nejsledovanějším zdrojem je iDnes.cz (81 % studentů). U tištěných médií vede MF Dnes, kterou čte 77 % vedoucích představitelů studentských organizací. Mezi rádii je nejposlouchanější Český rozhlas (60 %). Mezi televizemi vede ČT24 (42 %).
 
 
 
Konec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O průzkumu
 
Průzkum byl realizován Centrem pro výzkum studentského mínění (CVSM) mezi desítkami vedoucích představitelů studentských organizací a studenty v akademických senátech na vysokých školách v ČR. Probíhal v období 10. – 16. října 2011. Mezi respondenty bylo 88 % studentů z veřejných vysokých škol a 12 % jich bylo ze soukromých vysokých škol. Respondenti byli z 65 % muži, z 35 % ženy. Čtyřicet procent představitelů studentských organizací jsou zároveň členy akademických senátů.
 
 
O České studentské unii (ČeSU)
 
Česká studentská unie (ČeSU) je největší studentskou sítí v České republice. Zastřešuje více než 35 studentských organizací a unií z vysokých škol různých směrů, od ekonomických a technických, po lékařské, právnické, zemědělské a další.
 
Síť těchto organizací každoročně pořádá mnoho desítek aktivit s dopadem na stovky tisíc vysokoškoláků. Od provozování studentských médií a pořádání odborných přednášek až po studentské majálesy.