O ČeSU

 

Česká studentská unie (ČeSU) je národní studentská unie, která hájí zájmy studentů vysokých škol, členů České studentské unie.

Členy ČeSU se mohou stát studenti různých vysokých škol, od ekonomických a technických po lékařské, právní, zemědělské a další.

 

Cíle ČeSU pro období 2014 – 2018

 • hájit zájmy studentů vysokých škol při projednávání podmínek studia na školách
 • napomáhat zvyšování kvality školství v České republice
 • podporovat odbornou praxi studentů při studiu
 • zlepšovat jazykové znalosti studentů vysokých škol
 • podporovat vědu a výzkum na školách a pracovníky, kteří se této činnosti věnují
 • zlepšovat společenské vnímání školského prostředí ve společnosti

ČeSU - předseda

hájí zájmy studentů tím, že:

 • jedná s rektory a předsedou České konference rektorů
 • jedná s Ministerstvem školství
 • komunikuje s Radou vysokých škol
 • komunikuje s médii o tématech vztahujících se ke školství a další problematice týkající se studentů
 • získává a předává informace členům ČeSU